Xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

File gắn: 
Ngày đăng: 
Monday, September 24, 2018

Dự thảo, phụ lục tải tại đây:

/sites/default/files/DU_THAO_PHU_LUC.zip