Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Hiệp Hòa năm 2018.

Ngày đăng: 
Wednesday, September 5, 2018

Ngày 30/8/2018, UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tại buổi tập huấn, 285 đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các khối, cụm thi đua của huyện; Chủ tịch UBND, công chức làm công tác thi đua khen thưởng các xã, thị trấn và Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện được truyền đạt những điểm mới trong các văn bản thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; Các quyết định về loại hình khen thưởng của Trung ương, tỉnh và thời điểm, tiêu chuẩn xét tặng, quy trình xét tặng.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cập nhật thêm những thông tin mới về công tác thi đua khen thưởng và cách giải quyết những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở tiếp thu được các kiến thức cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, khách quan, thiết thực và hiệu quả; đồng thời, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ