Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, August 29, 2018

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1423/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

                                               Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.