Thống kê thực trạng và xây dựng số lượng, cơ cấu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Ngày đăng: 
Monday, August 20, 2018

Biểu mẫu thống kê tải tại đây:

/sites/default/files/M1%20CC%2CVC%202018.xls

 

Tin liên quan

Pages