Tập huấn quản trị Phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng: 
Friday, July 27, 2018

Sáng ngày 25/7/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn quản trị phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp huyện, cấp xã cho 17 học viên là công chức, viên chức có trình độ về công nghệ thông tin của 05 huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Động. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đến dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: lớp tập huấn được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, và đề xuất, đăng ký của các huyện, nhằm giúp công chức, viên chức CNTT các địa phương nâng cao năng lực quản trị phần mềm, nắm bắt công nghệ, giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn, qua đó tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Các công chức, viên chức sau khi tham gia tập huấn phải thực hiện được việc cập nhật TTHC, quản trị, sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp huyện, cấp xã của đơn vị mình./.

Anh Đức - Cải cách hành chính