Thông báo kết quả sơ tuyển, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên năm 2018

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, July 26, 2018

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Lục Nam tải tại đây: /sites/default/files/D-TBLNam.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Việt Yên tải tại đây: /sites/default/files/D-TBVYen.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện  Yên Thế tải tại đây: /sites/default/files/TBYThe.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Tân Yên tải tại đây: /sites/default/files/D-TBTYen.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Yên Dũng tải tại đây: /sites/default/files/D-TBYD.PDF

            Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Lục Ngạn tải tại đây: /sites/default/files/D-TBLNgan_0.PDF                                      

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Hiệp Hòa tải tại đây: /sites/default/files/D-TBHH.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Lạng Giang tải tại đây: /sites/default/files/D-TBLG.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên thành phố Bắc Giang tải tại đây: /sites/default/files/D-TBTPBG.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên huyện Sơn Động tải tại đây: /sites/default/files/D-TBS%C4%90.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo tải tại đây: /sites/default/files/D-TBSGD.PDF

Danh sách đăng ký dự xét tuyển giáo viên dạy nghề tải tại đây: /sites/default/files/Merged-20180726-112850.pdf

Tin liên quan

Pages