Công bố Quyết định số 326/QĐ-SNV ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, July 26, 2018

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2046/QĐ-SNV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ.  Ngày 21/6/2018, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành công bố Quyết định số 326/QĐ-SNV ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Giang, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Bắc Giang. Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố công khai Quyết định thanh tra, nội dung, thời gian, địa điểm thanh tra theo kế hoạch, niên độ thanh tra được xác định trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến ngày 31/6/2018, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định; Thời hạn thanh tra trực tiếp tại đơn vị sẽ diễn ra trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định./.

TTV. Dương Ngọc Điệp

Tin liên quan

Pages