Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Monday, July 16, 2018

Tải file mềm tại đây:

/sites/default/files/FILE_MEM.zip