Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Sơn Động năm 2018

Ngày đăng: 
Monday, July 2, 2018

Ngày 20/6/2018, UBND huyện Sơn Động phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tham dự khai mạc và chỉ đạo buổi tập huấn có đồng chí Giáp Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, đại diện Chi cục Văn thư - Lưu trữ có đồng chí Hoàng Văn Tứ - Chi cục Trưởng và lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng với hơn 200 đồng chí là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND huyện; các cơ quan trung ương có tổ chức ngành dọc tại huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Chi cục trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong việc bảo quản, lưu giữ và tổ chức khai thác sử dụng các tài liệu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và văn hóa xã hội của đất nước nói chung và từng cơ quan, tổ chức ở địa phương nói riêng. Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn mới. Nội dung tập huấn chủ yếu đi sâu vào các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; thu thập; đặc biệt là thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức. Trong buổi tập huấn đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong thực tiễn như việc nắm bắt và cập nhật kiến thức, văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ còn bị hạn chế.

Kết thúc buổi tập huấn, Lãnh đạo Phòng Nội vụ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động quản lý điều hành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức nói riêng và của huyện nói chung; xác định rõ công tác văn thư lưu trữ là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức làm văn thư lưu trữ nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn thư lưu trữ nói riêng và của cơ quan, đơn vị nói chung. Đồng thời, bầy tỏ mong muốn Sở Nội vụ sẽ phối hợp với địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn với nội dung và đối tượng cụ thể hơn nữa, nhất là đối với đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định của pháp luật; hình thức tập huấn đi sâu vào thực tế, đặc biệt là hình thức cầm tay chỉ việc, trực quan sinh động, giúp cho công chức, viên chức có thể hiểu, nắm bắt vấn đề nhanh nhất, hiệu quả nhất./.

 

                                                                                    Quế Hương – Chi cục VTLT

 

Tin liên quan

Pages