Gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018)

Ngày đăng: 
Friday, January 5, 2018

Ngày 03/01/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018).

Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác lưu trữ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Cùng với ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị công chức, viên chức và người lao động trong Chi cục tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của các thế hệ đi trước, khắc phục hạn chế; đoàn kết sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Lưu trữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Đại diện Chi cục, ông Hoàng Văn Tứ, Chi cục trưởng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Chi cục các thời kỳ đã và đang tiếp tục quan tâm đến công tác lưu trữ, giúp cho hoạt động lưu trữ ngày càng phát triển./.

Đỗ Hương - Chi cục VTLT