công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 24/02/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Wednesday, March 22, 2017

Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Ngày 20/3/2017, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 24/02/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các thành viên Đoàn Thanh tra, Giám sát đoàn thanh tra; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở cùng 15 ông, bà đại diện cho 15 Phòng, Trung tâm, Chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo và quán triệt một số nội dung, yêu cầu nhiệm vụ thanh tra đối với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ; giao nhiệm vụ cho ông Đặng Quang Sơn - Chánh Thanh tra giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn; Đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở phát biểu ý kiến tiếp nhận Quyết định thanh tra; báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường; giao nhiệm vụ cho bà Đoàn Thị Trinh - Chánh Văn phòng Sở làm đầu mối thông tin trực tiếp với Đoàn Thanh tra và đề nghị Đoàn Thanh tra phối hợp cung cấp thông tin về thời gian, lịch làm việc với các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn Thanh tra.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 15 giờ 30’ cùng ngày, đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Đoàn Thanh tra thống nhất thông qua biên bản tại hội nghi./.

 

TTrSNV

 

Tin liên quan

Pages