Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2018

Số/Ký hiệu: 
301/TB-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Ngày ban hành: 
21-01-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Lịch tiếp dân
Phòng ban: