Công tác tập huấn nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Hiệp Hòa

Ngày đăng: 
Friday, December 22, 2017

         Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017, với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong năm 2017 và những năm tiếp theo, được sự đồng ý của UBND huyện Hiệp Hòa và Lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 14/12/2017 Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa phối hợp với Chi cục Văn thư Lưu trữ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác văn thư lưu trữ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ quản lý và nhân viên các trường Tiểu học, THCS và Mầm non trên địa bàn huyện.

          Nội dung tập huấn tập trung đi sâu vào các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

          Trong quá trình tập huấn, các học viên đã có sự trao đổi, thảo luận hết sức sôi nổi, đưa ra những tình huống, khó khăn trong thực tế để chia sẻ và giải quyết vấn đề. Phần lớn công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp làm văn thư, lưu trữ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác văn thư lưu trữ, nắm được những nội dung cơ bản và những nguyên tắc, phương pháp nhất định của công tác văn thư lưu trữ. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị cũng hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật.

            Kết thúc buổi tập huấn, Lãnh đạo Phòng Nội vụ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động quản lý điều hành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức nói riêng và của huyện nói chung; đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức làm văn thư lưu trữ nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn thư lưu trữ nói riêng và của cơ quan, đơn vị nói chung. Đồng thời bầy tỏ mong muốn Sở Nội vụ sẽ có nhiều lớp tập huấn với nội dung và cách thức tổ chức cụ thể hơn nữa, đi sâu hơn nữa về từng nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là tăng cường hình thức tập huấn cầm tay chỉ việc, trực quan sinh động./.

Quế Hương