Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 của Sở Nội vụ

Số/Ký hiệu: 
2046/QĐ-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Kế hoạch
Ngày ban hành: 
12-12-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành
Phòng ban: