Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ và Thi đua – Khen thưởng tại UBND huyện Tân Yên năm 2018

Ngày đăng: 
Monday, June 11, 2018

       Với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và thi đua khen thưởng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 28/5/2018 UBND huyện Tân Yên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và công tác thi đua khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự khai mạc buổi tập huấn có Lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua khen thưởng,Văn phòng UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên của phòng Nội vụ. Số lượng học viên tham gia lớp tập huấn có 270 học viên là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và thi đua khen thưởng của các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

         Nội dung tập huấn tập trung đi sâu vào các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư lưu trữ và công tác thi đua khen thưởng. Hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu. Đặc biệt là hướng dẫn về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thu thập, bổ sung tài liệu; quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị. Về Công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào những nội dung chính của Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013 và một số nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng. Nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ,...  

          Qua buổi tập huấn, Lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Phần lớn công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp làm văn thư, lưu trữ và công tác thi đua khen thưởng đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ công tác nói trên

            Kết thúc buổi tập huấn, Lãnh đạo Phòng Nội vụ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng trong hoạt động quản lý điều hành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức nói riêng và của huyện nói chung; đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức làm văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng nói riêng và của cơ quan, tổ chức nói chung. Đồng thời bầy tỏ mong muốn Sở Nội vụ sẽ có nhiều lớp tập huấn với nội dung và đối tượng cụ thể hơn nữa, nhất là đối với đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác nói trên, hình thức tập huấn cần đi sâu vào thực tế, đặc biệt là hình thức cầm tay chỉ việc, trực quan sinh động, giúp cho CC,VC có thể hiểu, nắm bắt vấn đề nhanh nhất, hiệu quả nhất để áp dụng vào công tác mang lại hiệu quả cao nhất./.

 Quế Hương – VTLT, Sở Nội vụ

 

Tin liên quan

Pages