Văn bản dự thảo xin ý kiến về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Monday, June 4, 2018