Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian địa điểm tổ chức thi công chức cấp xã thành phố Bắc Giang (đợt 2) năm 2017