Điện lực tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Friday, December 1, 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 01/12/2017, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công đối với 03 thủ tục, cụ thể:  Thủ tục hành chính về cấp điện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm biến áp riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 KVA trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thủ tục cấp điện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm biến áp riêng đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại một địa điểm mua điện < KVA trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Hai thủ tục trên đều phải thực hiện 2 bước, bước 1 là thoả thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với thời gian thực hiện 02 ngày làm việc; bước 2 là nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình với thời gian thực hiện 05 ngày làm việc. Thủ tục cấp điện cho tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp khu vực thành phố Bắc Giang được chia thành 2 thủ tục là thủ tục cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nội thành với thời gian 03 ngày làm việc (khu vực ngoại thành với thời gian 05 ngày làm việc) thuộc địa bàn Thành phố Bắc Giang.

Để việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch. Trung tâm Hành chính đã tiến hành lắp đặt hệ thống bấm số xếp hàng tự động; phối hợp với Công ty Điện lực thực hiện lắp đặt đường truyền cáp quang và các máy móc, trang thiết bị cần thiết khác, giúp cho việc cập nhật, giám sát quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của từng cá nhân, từng bộ phận, từng công đoạn được chính xác, khách quan. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị, Công ty Điện lực Bắc Giang cũng rất quan tâm, chú trong đến chất lượng đội ngũ nhân viên thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chính vì vậy, Công ty đã bố trí 05 nhân viên làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả, trong đó có 03 nhân viên trực chính hàng ngày và 02 nhân viên dự phòng.

Đội ngũ nhân viên trước khi được đưa ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công đều được Công ty Điện lực  Bắc Giang đánh giá, lựa chọn và đều là các đồng chí có kinh nghiệm, năng lực, có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu về quy trình, thủ tục hành chính, đăc biệt là có kỹ năng giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân tốt. Có thể tin tưởng rằng, với sự quyết tâm chính trị của Ban lãnh đạo, sự làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên Công ty Điện lực Bắc Giang và sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính về tiếp kiệm điện năng của Công ty Điện lực Bắc Giang tại Trung tâm Hành chính công sẽ được người dân, doanh nghiệp tin tưởng, hài lòng và đánh giá cao, góp phần làm thay đổi chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới./.

Bùi Huy Khánh – Phó Giám Đốc Trung tâm Hành chính công