Kiểm tra việc thực hiện các Quy định của pháp luật về công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018

Ngày đăng: 
Thursday, May 31, 2018

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 06/3/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; từ ngày 10/4 đến ngày 25/5/2018 đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra đợt 1 về việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đối với 07 cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị được kiểm tra đợt 1 bao gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương; Sở Công Thương; Sở Tài chính và UBND huyện Sơn Động. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đó là: Tổ chức cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý chỉ đạo về văn thư lưu trữ và Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, trong niên độ tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2018.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra đã ngày càng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ, do đó đã quan tâm nhiều đến công tác này từ việc bố trí cán bộ; ban hành các văn bản quản lý; tổ chức kiểm tra hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đến việc bố trí kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, đó là: Ở cấp xã còn bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ; Việc soạn thảo và ban hành văn bản vẫn còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày và thẩm quyền ban hành; Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan còn chưa đầy đủ, chính xác theo quy định; Hoạt động chỉnh lý tài liệu chưa toàn diện, mới chỉ chủ yếu tập trung vào khối tài liệu văn thư...

Kết quả của đợt kiểm tra đã giúp cho các cơ quan, đơn vị nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn về thực trạng công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan mình, từ đó có những kiến nghị, đề xuất và đề ra những phương hướng hoạt động phù hợp trong thời gian tới để công tác văn thư, lưu trữ ngày càng đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn./.

Quốc Hoàn - VTLT, Sở Nội vụ

 

Tin liên quan

Pages