Khai mạc Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 
Thursday, May 24, 2018

Sáng nay 21/5, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức “Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ”, qua đó đề ra các biện pháp quản lý hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức lưu trữ các Bộ, ngành ,Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW, các tập đoàn kinh tế nhà nước,...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng khẳng định: Luật Lưu trữ đã được Quốc Hội thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ ngày 1/7 năm 2012 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngành Lưu trữ, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cao nhất cho việc thực hiện các hoạt động lưu trữ.

Sau gần 7 năm thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác văn thư, lưu trữ ở nước ta có nhiều tiến bộ. Nhận thức của lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, của công chức viên chức từng bước được nâng cao. Các cơ quant rung ương và địa phương đã quạ tâm chỉ đạo công tác nay; quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo kho tàng, bảo quản an toàn và phát huy có hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ; ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Việc tổ chức Hội nghị này là hết sức cần thiết để đánh giá những kết quả đạt được, những việc còn hạn chế, bất cập và đề ra những việc cần làm trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, lưu trữ cũng như triển khai có hiệu quả và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây cũng là dịp để những người làm công tác văn thư, lưu trữ chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thực tế của cơ quan mình, phát biểu đề xuất các kiến nghị với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhữn vấn đề bất cập tại cơ sở,…

Tại Hội nghị, sau khi nghe Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017 (Toàn văn dự thảo đăng trên Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước). Báo cáo triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTG, Hội nghị tiếp thu 12 ý kiến tham luận cua các đại biểu đến từ các cơ quan bộ, ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước. Các ý kiến này đều nhất trí cao với nhân xét đánh giá trong dự thảo báo cáo của Cục, đồng thời khẳng định Luật Lưu trữ ra đời là một bước tiến quan trong của ngành Lưu trữ, tạo hành lang pháp lý cao nhất cho việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về lưu trữ cũng như tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ phát triển. Đồng thời đá đánh giá cao sự ra đời và ý nghĩa mang tính thời sự hiện nay của Chỉ thị số 35/CT-TTg .

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu một bất cập số bất cập trong việc triển khai Luật Lưu trữ và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như: sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện để phù hợp với Luật Lưu trữ như: quy định, hướng dẫn việc quản lý, lập hồ sơ tài liệu điện tử thống nhất ; nộp lưu tài liệu chuyên ngành; quy định tiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm; quản lý dịch vụ lưu trữ và chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động lưu trữ; xây dựng hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; quy định về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành, làm cơ sở cho địa phương ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu để xác định giá trị tài liệu; nghiên cứu quy định tổ chức tbộ máy lưu trữ địa phương, xây dựng biên chế, phụ cấp cho những người làm công tác lưu trữ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ của ngành Lưu trữ trong thời gian tới Thứ trưởng chỉ đạo:

1/ Về tổ chức bộ máy VTLT tại các địa phương sẽ được tổ chức theo hướng mở, Bộ Nội vụ sẽ ra các quy định chung còn địa phương chủ động triển khai theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

2/ Về kinh phí cho lưu trữ, đề án hỗ trợ xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tại địa phương, Bộ Nội vụ sẽ quan tâm đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

3/ Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cục Văn thư và Lưu trữ xem xét kiến nghị của các địa phương, của các Bộ, ngành đề xuất với Bộ Nội vụ để sớm ban hành văn bản theo quy định.

4/ Cục VTLTNN chủ động quan tâm đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng bảng thời hạn bảo quản tào liệu chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ.

5/ Cục VTLTNN chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định biên chế, xây dựng định mức kỹ thuật trong ngành, phụ cấp ngành và tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành.

Thông qua Hội nghị, Thứ trưởng bày tỏ hy vọng các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành địa phương sẽ quan tâm thúc đẩy công tác văn thư lưu trữ, để đưa công tác này ngày càng phát triển, góp phàn cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh - Trung tâm Khoa học & Công nghệ Văn thư - Lưu trữ trình bày tham luận “Lưu trữ điện tử: Xu hướng quốc tế và chiến lược của Việt Nam” và ông Hoàng Nguyên Vân - Tổng Giám đốc SAVIS VIETNAM CORPRORATION giới thiệu/demo về giải pháp lưu trữ tài liệu điện tử và phần mềm theo dự thảo Thông tư về tài liệu điện tử.

Nhân dịp này Ban Tổ chức Hội nghị cũng trao giấy khen của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho các bộ ngành trung ương và các địa phương vì đã có thành tích trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đã đánh giá cao sự cố gắng của các Bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp đề xuất của các đại biểu.

Với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; quan tâm xây dựng chính sách cho công chức văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao vị thế của ngành đối với xã hội.

Để phát triển công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ theo tinh thần phương hướng, nhiệm vụ chung đã đề ra trong báo cáo của Cục./.

Quang cảnh Hội nghịTheo: luutru.gov.vn

 

Tin liên quan

Pages