Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã (đợt 2) UBND thành phố Bắc Giang năm 2017

File gắn: 
Ngày đăng: 
Friday, November 10, 2017

Ngày 03/11/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017.