Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đến thăm và làm việc tại Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh Bắc Giang.

Ngày đăng: 
Monday, March 6, 2017

Ngày 01/3/2017 Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đến thăm và làm việc tại  Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh Bắc Giang.

          Tham gia đoàn công tác có bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương và bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chánh Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

          Đón tiếp và làm việc với Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và lãnh đạo Phòng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Giang. Tại buổi làm việc ông Hoàng Văn Tứ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong đó đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những kiến nghị với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước như:

          - Tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn cụ thể, chi tiết phù hợp với Luật Lưu trữ về các vấn đề: quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ một cách thống nhất; Quy trình, thủ tục, thời gian thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị; thành phần tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử và thời hạn bảo quản tài liệu mẫu cơ quan cấp huyện; quản lý thông tin tài liệu số; phương pháp xác định giá trị tài liệu; ban hành những quy định cụ thể, riêng về công tác lưu trữ phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và UBND xã, phường; thị trấn;

          - Tham mưu với cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về việc bố trí biên chế chuyên trách công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức các cấp; Hướng dẫn cụ thể phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công chức, viên chức làm công tác văn thư; lưu trữ.

          - Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về công tác lập hồ sơ trong môi trường mạng; tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các địa phương làm tốt và các nước có nền VTLT phát triển.

          Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng  ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Giang đồng thời đưa ra những định hướng thiết thực mang tầm vĩ mô, đẩy mạnh và tăng cường sự phối hợp với Sở Nội vụ Bắc Giang để thực hiện tốt những nhiệm  vụ trong thời gian tới. Cục trưởng đề nghị Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Giang tiếp tục chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh./.

          Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hiền- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Giang.