Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư, lưu trữ”.

Ngày đăng: 
Wednesday, May 16, 2018

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với cốt lõi là các công nghệ số tiên tiến như vạn vật kết nối Internet (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn (Big data)… đang làm thay đổi cách thức vận hành thế giới, từ mô hình tổ chức nền kinh tế - xã hội cho tới phương thức điều hành, quản lý quốc gia và thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ cách thức truyền thống sang tự động hóa ở mọi ngành, mọi lĩnh vực trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nhằm trao đổi về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) cùng những cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác văn thư, lưu trữ hiện nay, sáng ngày 15/5/2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư, lưu trữ”.

Tham dự tọa đàm có Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư & Lưu trữ nhà nước, các Phó Cục trưởng; đại diện của 29 bộ, ngành trung ương, các cơ sở đào tạo, và một số tỉnh phía Bắc: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam…

Các báo cáo viên tham dự Tọa đàm đã đánh giá rất rõ tầm quan trọng của CMCN 4.0 và những tác động, cơ hội và thách thức của cuộc CMCN 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Trước hết đó là cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm…Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức, tác động tiêu cực như: sự tụt hậu về công nghệ, dư thừa lao động có kỹ năng, trình độ thấp; thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao; mất an toàn an ninh thông tin…

Các đại biểu tham dự Tọa đàm tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất trong công tác quản lý nhà nước  ngành văn thư lưu trữ đứng trước những những cơ hội và thách thức của CMCN 4.0. Đó là việc cần phải đổi mới tư duy, có cách tiếp cận và phương thức quản lý hiện đại trong quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ, cụ thể như sau:

  • Tạo ra nhận thức đúng đắn, toàn diện về cuộc CMCN 4.0 và vai trò của công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ trong cuộc CMCN 4.0 đòi hỏi phải là quản lý thông minh, kết nối, chia sẻ thông tin, tri thức; quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ phải tập trung vào việc tạo ra động lực phát triển;
  • Xác định rõ cuộc CMCN 4.0 cũng tạo ra sức ép không nhỏ lên các cơ quan quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ ở các cấp; quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ phải đối mặt với các vấn đề an ninh phi truyền thông;
  • Tập trung xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện lưu trữ điện tử;
  • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn thư lưu trữ để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc CMCN 4.0 bằng nhiều hình thức: đào tạo lại cán bộ làm quản lý, đào tạo cho các đối tượng công chức, viên chức  trực tiếp làm văn thư lưu trữ …;
  • Tích cực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… \
  • Một số hinh ảnh
  • Bà Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục Trưởng - Cục Văn Thư - Lưu trữ Nhà nước phát biểu tham luận
  • Quang cảnh buổi tọa đàm