Quyết định số 4223/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

Số ký hiệu: 
4223/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Xây dựng chính quyền
Người ký: 
Lê Vĩnh Tân
Ngày ký: 
30-11-2016
Ngày hiệu lực: 
30-11-2016
File gắn: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.