Đôn đốc xây dựng KH thực hiện Đề án VTVL và cơ cấu ngạch CC

Số/Ký hiệu: 
1125/SNV-CCVC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
03-10-2017
Người ký: 
Khuông Văn Thông
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành