Ban hành Quy định tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 
17-10-2017
Ngày kết thúc: 
17-10-2017
Loại văn bản: 
Quyết định
Cơ quan BH: 
UBND tỉnh
File gắn: 
Body: 

Văn bản dự thảo tải tại đây:

 /sites/default/files/QDthaytheQD99.doc

Ý kiến của nhân dân

STT Ngày tạo Ý kiến File gắn
1 27-06-2018 Mr. 1