Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2017 huyện Lục Nam

Ngày đăng: 
Monday, October 9, 2017

Ngày 09/10/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Lục Nam ban hành Thông báo số: 274/TB-HĐTT về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2017.