Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
275/SNV-CCVC 21-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
274/SNV-CCVC 21-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
24/KH-SNV 13-03-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
64/KH-SNV 13-03-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
58/HD-SNV 07-03-2017 Sở Nội vụ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy trình thành lập tổ dân phố số 7 phường Thọ Xương TPBG
215/SNV-CCVC 09-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
214/SNV-CCVC 09-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
185/SNV-TTS 02-03-2017 Sở Nội vụ Xây dựng báo cáo phục vụ công tác thanh tra
191/SNV-CCVC 03-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
190/SNV-CCVC 03-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
174/SNV-XDCQ&CTTN 02-03-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 513
26/BC-SNV 02-03-2017 Sở Nội vụ Báo cáo tóm tắt quá trình điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh Bắc Giang
179/SNV-CCVC 02-03-2017 Sở Nội vụ Xây dựng Đề án vị trí việc làm
180/SNV-CCVC 02-03-2017 Sở Nội vụ Hướng dẫn cử cán bộ, viên chức dự thi thăng hạng lên CVC chỉ tiêu năm 2016-2017
47/KH-SNV 20-02-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
20/BC-SNV 20-02-2017 Sở Nội vụ Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016
50/HD-SNV 21-02-2017 Sở Nội vụ Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính
110/SNV-CCVTLT 15-02-2017 Sở Nội vụ Báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
10/BC-SNV 13-02-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 2 năm 2017
33/KH-SNV 13-02-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2017

Pages