Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
469/SNV-CCVC 03-05-2017 Sở Nội vụ Tổ chức bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
468/SNV-CCVC 03-05-2017 Sở Nội vụ Tổ chức bồi dưỡng ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
415/SNV-CCVC 20-04-2017 Sở Nội vụ Thống kê thực trạng giáo viên mần non năm học 2016-2017
413/SNV-VP 20-04-2017 Sở Nội vụ Đăng ký cam kết xây dựng cơ quan không có tệ nạn ma túy năm 2017
418/SNV-CCVC 20-04-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
393/SNV-TCBC&TCPCP 17-04-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả quản lý sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017
381/SNV-VP 14-04-2017 Sở Nội vụ Thực hiện chữ ký số đối với lãnh đạo Sở Nội vụ
363/SNV-CCVC 12-04-2017 Sở Nội vụ Cử công chức dưi thi nâng ngạch từ kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường năm 2016
353/SNV-CCHC 10-04-2017 Sở Nội vụ Rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính liên thông
333/SNV-CCVC 05-04-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
332/SNV-CCVC 05-04-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
313/SNV-TCBC&TCPCP 03-04-2017 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
312/SNV-BTĐKT 31-03-2017 Sở Nội vụ tập huấn cho công chức ngành thi đua, khen thưởng chuyên đề xây dựng nông thôn mới
305/SNV-CCHC 29-03-2017 Sở Nội vụ Rà soát TTHC trình UBND tỉnh thay thế QĐ 503/QĐ-UBND
298/SNV-XDCQ&CTTN 29-03-2017 Sở Nội vụ Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
297/SNV-VP 27-03-2017 Sở Nội vụ Đề nghị cử viên chức biệt phái đến công tác tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang
288/SNV-CCVC 24-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
287/SNV-CCVC 24-03-2017 Sở Nội vụ Triệu tập dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐ ND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
34/BC-SNV 21-03-2017 Sở Nội vụ Báo cáo Kết quả công tác Nội vụ quý I năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
36/BC-SNV 21-03-2017 Sở Nội vụ Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu thầu Dự án : Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Giang

Pages