Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
890/SNV-XDCQ&CTTN 15-08-2017 Sở Nội vụ Khen thưởng đối với Độ viên Dự án 600 PCT xã
879/SNV-CCHC 11-08-2017 Sở Nội vụ Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao quản trị phần mềm một cửa điện tử
876/SNV-BTĐKT 11-08-2017 Sở Nội vụ Đánh giá tầm ảnh hưởng của các sáng kiến đề nghị tặng danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"
877/SNV-CCVC 11-08-2017 Sở Nội vụ Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương
188/KH-SNV 09-08-2017 UBND Tỉnh Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
875/SNV-TCBC&TCPCP 10-08-2017 Sở Nội vụ Cho ý kiến việc thành lập Hội cựu dân công hỏa tuyến
870/SNV-XDCQ&CTTN 10-08-2017 Sở Nội vụ Mở rộng địa giới hành chính và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
2501/KH-UBND 25-07-2017 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai cập nhật danh mục TTHC vào phần mền điện tử theo cơ chế, cơ chế một cửa liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
131/BC-SNV 04-08-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại SNV
185/KH-SNV 07-08-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vu tỉnh BG năm 2017
859/SNV-TCBC&TCPCP 07-08-2017 Sở Nội vụ Cử công chức tham gia HĐ tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý
748/SNV-CCVC 07-08-2017 Sở Nội vụ Cử công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học Israel
810/SNV-VP 07-08-2017 Sở Nội vụ Đăng ký công chức tham gia Hội thi công tác biên tập Trang TTĐT năm 2017
198/KH-SNV 07-08-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước Sở Nội vụ năm 2017
579/KH-UBND 06-03-2017 UBND Tỉnh KH kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC NN thực hiện ISO ứng dụng CNTT năm 2017
74/BC-SNV 30-05-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
72/BC-SNV 30-05-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
488/SNV-CCHC 09-05-2017 Sở Nội vụ Thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
56/BC-SNV 05-05-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 5 năm 2017
482/SNV-CCHC 05-05-2017 Sở Nội vụ Báo cáo tình hình sử dụng thông tin kết quả các chỉ số PCI, PAPI tại địa phương

Pages