Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
333/TB-SNV 14-12-2018 Sở Nội vụ Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2019
23-04-2018 LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 17 (24/04 – 29/04/2018)
2046/QĐ-SNV 12-12-2017 Sở Nội vụ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 của Sở Nội vụ
1125/SNV-CCVC 03-10-2017 Sở Nội vụ Đôn đốc xây dựng KH thực hiện Đề án VTVL và cơ cấu ngạch CC
1127/SNV-CCVC 03-10-2017 Sở Nội vụ Cử cán bộ công chức, viên chức tham gia khóa BD QL xây dựng và PT đô thị theo Đề án 1961
1125/SNV-CCVC 03-10-2017 Sở Nội vụ Đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
145/BC-SNV 05-09-2017 Sở Nội vụ BC kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 9 năm 2017
184/QĐ-UBND 31-03-2016 UBND Tỉnh QĐ v/v ban hành Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
1125/QĐ-UBND 28-06-2017 UBND Tỉnh Quyết định v/v phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ giai đoạn 2016 - 2021
136-NQ/TU 01-09-2016 Tỉnh ủy Bắc Giang Nghị Quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2016-2020)
955/SNV-CCVC 29-08-2017 Sở Nội vụ Triệu tập mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tiểu học mầm non hạng II năm 2017 (lớp 4)
954/SNV-CCVC 29-08-2017 Sở Nội vụ Triệu tập mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tiểu học mầm non hạng II năm 2017 (lớp 3)
953/SNV-CCVC 29-08-2017 Sở Nội vụ Triệu tập mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II năm 2017
952/SNV-CCVC 29-08-2017 Sở Nội vụ Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017
136/BC-SNV 18-08-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thực hiện ISO, ứng dụng CNTT
917/SNV-VP 21-08-2017 Sở Nội vụ Cung cấp danh sách người phát ngôn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2017
918/SNV-CCHC 22-08-2017 Sở Nội vụ Cập nhật danh mục TTHC và quản trị phần mềm một cửa điện tử
891/SNV-CCHC 15-08-2017 Sở Nội vụ Đề nghị tổng hợp trình cấp bổ sung kinh phí thuê giảng viên và thuê máy chủ ảo phục vụ lớp tập huấn
889/SNV-VP 15-08-2017 Sở Nội vụ Không tổ chức tiếp khách nhân ngày truyền thống
888/SNV-TCBC&TCPCP 15-08-2017 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định của UBND tỉnh

Pages