Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • “Giải phóng mặt bằng” trong bộ máy hành chính

    Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính. Ảnh: Quochoi.vn

    Nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng không biết tìm đâu ra 23.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng sân bay Long Thành. Vào lúc này, nguồn vốn lớn như vậy...

Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Góp ý dự thảo Quyết định danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang BĐ:01-06-2017
KT:15-06-2017
Xin ký kiến
2 Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử BĐ:11-05-2017
KT:11-07-2017
Xin ký kiến
3 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn BĐ:09-05-2017
KT:10-07-2017
Xin ký kiến
4 V/v xin ý kiến lần 2 về danh mục thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông BĐ:10-05-2017
KT:12-05-2017
Xin ký kiến
5 Dự thảo xin ý kiến Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang BĐ:25-04-2017
KT:29-04-2017
Xin ký kiến
6 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
7 xin ý kiến Danh mục, thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
8 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
9 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-05-2017
Xin ký kiến
10 Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang BĐ:05-04-2017
KT:05-04-2017
Xin ký kiến

Pages

No front page content has been created yet.