Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • Khó của HĐND cấp xã khi không tổ chức HĐND cấp huyện

    Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã triển khai ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh thành phố. Quảng Bình không được chọn làm thí điểm, nhưng với kinh nghiệm hoạt động, xin trao đổi một số khó khăn của HĐND cấp xã (xã, thị trấn) khi không tổ...

  • Công bố 2 phim tài liệu quý về Việt Nam

    Trích cảnh trong phim “Hồ Chí Minh trên đất nước Lênin”

    Nằm trong Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”, ngày 19.4, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã công bố giới thiệu hai bộ phim tài liệu sưu...

Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
2 xin ý kiến Danh mục, thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông BĐ:20-04-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
3 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
4 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-05-2017
Xin ký kiến
5 Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang BĐ:05-04-2017
KT:05-04-2017
Xin ký kiến
6 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức BĐ:24-03-2017
KT:24-05-2017
Xin ký kiến
7 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội BĐ:03-03-2017
KT:02-04-2017
Xin ký kiến
8 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 BĐ:28-02-2017
KT:28-04-2017
Xin ký kiến
9 Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương BĐ:15-02-2017
KT:16-04-2017
Xin ký kiến
10 Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương BĐ:15-02-2017
KT:16-04-2017
Xin ký kiến

Pages

No front page content has been created yet.