Welcome to Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

  • Khó của HĐND cấp xã khi không tổ chức HĐND cấp huyện

    Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường đã triển khai ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh thành phố. Quảng Bình không được chọn làm thí điểm, nhưng với kinh nghiệm hoạt động, xin trao đổi một số khó khăn của HĐND cấp xã (xã, thị trấn) khi không tổ...

No front page content has been created yet.