Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ:

Liên kết nhanh

Tin trong ngành

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ban hành định mức phân...

Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg...

Ban hành Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức,...

Bộ Nội vụ quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành giai đoạn 2011-2020

Nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của...

Thông tư hướng dẫn xét tặng kỉ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Nội vụ

Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BNV...

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ

Để triển khai Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ...

Quy định mới về biên chế trong trường mầm non

Chiều 11/3, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ ký Thông tư...

Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông ở địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,...

Thống kê

  Online: 15 (Xem)
  Hôm nay: 620
  Hôm qua: 2,844
  Trong tuần: 28,611
  Trong tháng: 12,902
  Tổng truy cập: 8,823,038
  Lượt xem trang: 13,308,621
  Your IP: 54.204.189.167

Lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc là một trong những nội dung của hoạt động quản lý Nhà nước. Hồ sơ được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị và của bản thân cán bộ, công chức lập hồ sơ, mặt khác tạo điều kiện cho việc lưu trữ, tra cứu được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từ đó từng bước phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.
 
Hiện nay khi triển khai những công việc có liên quan đến việc lập hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị đã nảy sinh nhiều ý kiến nhau. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng việc lập hồ sơ công việc là nhiệm vụ của người làm công tác văn thư, lưu trữ, công chức giải quyết công việc đi lập hồ sơ công việc chẳng khác gì làm việc thay cho người làm công tác văn thư, lưu trữ, hoặc không có thời gian để thực hiện việc lập hồ sơ công việc…
 
 Việc cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ việc trong quá trình giải  quyết công việc được quy định rất cụ thể trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, như:
 
Luật Lưu trữ tại Khoản 1, Điều 9 quy định “người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan”; tại Khoản 1 Điều 12 “đơn vị, cá nhân giao hồ sơ, tài liệu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ của công việc đã kết thúc” và Khoản 1, Điều 10 quy định lưu trữ cơ quan có trách nhiệm “giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu” .
 
Tại Khoản 4, Điều 23, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá nhân phải lập hồ sơ về công việc đó” .
 
Tại Khoản 4, Điều 3 và Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định: “Người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan”.
 
Như vậy, với các quy định này, cá nhân được giao giải quyết công việc có trách nhiệm lập hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ của công việc đã kết thúc trước khi nộp vào lưu trữ cơ quan, tức là mỗi cá nhân phải thực hiện theo đúng nội dung về lập hồ sơ việc như: Mở hồ sơ; thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ, kết thúc và biên mục hồ sơ. Người làm văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức chỉ có trách nhiệm hướng dẫn việc lập Danh mục hồ sơ và lập hồ sơ, không có trách nhiệm trong việc lập hồ sơ việc.
 
Vậy sẽ có người hỏi “Tại sao người giải quyết công việc phải lập hồ sơ công việc?” Bởi vì chỉ có người giải quyết công việc mới hiểu rõ và phản ánh đầy đủ, chính xác quá trình hình thành, giải quyết, kết thúc công việc cụ thể, từ đó mới xác định được những văn bản, tài liệu nào cần phải để lại trong hồ sơ mà người làm công tác lưu trữ cơ quan không thể biết được; Người làm công tác lưu trữ có nhiệm vụ kế thừa và chỉnh lý lại hồ sơ đã được lập, hoàn chỉnh các phần của bìa hồ sơ mà người giải quyết công việc không thể thực hiện được như: Số hồ sơ, mục lục số… và làm các sổ mục lục thống kế hồ sơ của cơ quan.
 
Tuy nhiên, qua các báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế cho thấy việc thực hiện các quy định của Nhà nước về lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc ở phần lớn các cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng. 

[Trở về]

Write comment Gửi nhận xét

noavatar.png
Tên bạn:
Email:      [x]
Hãy trở thành người đầu tiên gửi ý kiến nào!
LÊN TRÊN